Professor

Clerk

Keitaro ITO
Chie OKAMURA

2nd of Master Course

2nd of Doctor Course

4th of Doctor Course

3rd of Doctor Course

Tomomi SUDO
Yumiko AKIBA
Shwe Yee Lin
Tomoaki KOGA
Taichi INADA

1st of Master Course

Soma YANAGITA
Takuya KOIKE
Hayato HASEGAWA
Hiroki IIKAWA

4th of Undergrade Course

Kouki IGATA
Niki FUJITA
Masamichi YANO
Toshiaki NOTO
Ai MORISHITA
Kento SHIOTE
Copyright 2013Lab. Environmental Design. All Rights Reserved.